Metoder och erfarenheter

En del i Temagruppen Unga i arbetslivets uppdrag är att samla in metoder från ungdomsprojekt med stöd från Europeiska socialfonden. Här presenterar vi några av de metoder som projekten använder.

Metoderna har delvis identifierats genom en enkät till ungdomsprojekten som genomfördes våren 2010 och delvis genom temagruppens dialog med olika ungdomsprojekt. Via länkarna kan ni läsa mer om respektive metod. Där finns också hänvisningar till ytterligare litteratur kring metoden. Temagruppen har i nuläget inte gjort någon genomgripande bedömning av respektive metods effektivitet och resultat.

Tipsa oss om metoder

Eftersom alla projekt inte besvarade enkäten och eftersom nya projekt tillkommer hela tiden kan det finnas fler metoder än de som är med här.

Arbetar du i ett ungdomsprojekt och tycker att någon metod som ni använder bör uppmärksammas? Meddela oss på temagruppen@ungdomsstyrelsen.se