7-Tjugo, en metod för personlig utveckling

Metoden 7-Tjugo är en ledarskapsutbildning och ett metodmaterial för ledare, mentorer och pedagoger som arbetar med ungdomars och vuxnas personliga utveckling. Metoden har utvecklats av Arbetslinjen Klippan.

Metodens innehåll

7-Tjugo handlar om att uppmuntra deltagarna till att ta ansvar för sina egna handlingar. Grunderna i metoden är ett existentiellt synsätt, involveringspedagogik, konsekvenspedagogik och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. För att kunna arbeta med metoden behöver du genomgå en fyra dagar lång handledarutbildning. Då får du också tillgång till en metodpärm som innehåller olika sorters stödmaterial.

Målgrupp

Metoden riktar sig till verksamheter som arbetar med barn och unga. Det finns också anpassat material för barn, 7-Tjugo minior (5–8 år) och 7-Tjugo junior (9–13 år). Metodmaterialen har utvecklats med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden och bygger på Klippans erfarenheter av att arbeta med unga.

Allmän information

Esf-projekt som bekräftat att de använder metoden

  • Norra Mellansverige
  • Insteget Östra Mellansverige
  • Matchline
  • Apl Stockholm
  • Filur Norra Mellansverige W18–24