Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden under programperioden 2007-2013

Denna promemoria har producerats för att belysa de strukturella problem som finns när det gäller den offentliga medfinansieringen för ungdomsprojekt. Problem som drabbar projekt som riktar sig till en prioriterad målgrupp vilket betyder att även eliminerandet av dessa problem bör vara högt prioriterat. I rapporten ges några förslag på förändringar som kan tjäna till att förstärka detta arbete.

Publiceringsdatum: 

1 jan 2010

Ladda ned 'Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden under programperioden 2007-2013' (pdf, 206.18 KB, öppnas i nytt fönster)