Kontakt

Är du osäker på vem du ska vända dig till?

Skicka e-post till: temagruppen@mucf.se.

Alla har rätt att läsa brev och e-brev som skickas till oss. Om du vill ta del av post som kommit in, kan du vända dig till myndighetens registrator: registrator@mucf.se.

Adress
Temagruppen Unga i arbetslivet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801, 118 94 Stockholm.
Besöksadress: Medborgarplatsen 3, 11tr
Tel: 08-566 219 15       Fax: 08-566 219 98
E-post: temagruppen@mucf.se

Kansliet
Ylva Johnsson
Utredare
Tel: 08-566 219 39
E-post: ylva.johnsson@mucf.se
Ylva Bodén
Utredare
Tel: 08-566 219 42
E-post: ylva.boden@mucf.se
Shade Amao
Praktikant
Tel: 08-566 219 56
E-post: shade.amao@mucf.com
Sara Ström
Utredare
Tel: 08-566 219 25
E-post: sara.strom@mucf.se
Marcus Westfal
Webbansvarig, informatör och grafisk formgivare
Tel: 08-566 219 15
E-post: marcus.westfal@mucf.se
Jonas Olofsson
Utredare
Tel:
E-post: jonas.olofsson@mucf.se
Fredrik Wikström
Projektledare
Tel: 08-566 219 12
E-post: fredrik.wikstrom@mucf.se
Anette Hällnäs
Kommunikationsansvarig
Tel: 08-566 219 63
E-post: anette.hallnas@mucf.se