Kontakt

Är du osäker på vem du ska vända dig till?

Skicka e-post till: temagruppen@mucf.se.

Alla har rätt att läsa brev och e-brev som skickas till oss. Om du vill ta del av post som kommit in, kan du vända dig till myndighetens registrator: registrator@mucf.se.

Adress
Temagruppen Unga i arbetslivet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801, 118 94 Stockholm.
Besöksadress: Medborgarplatsen 3, 11tr
Tel: 08-566 219 15       Fax: 08-566 219 98
E-post: temagruppen@mucf.se

Kansliet
Fredrik Wikström
Projektledare
Tel: 08-566 219 12
E-post: fredrik.wikstrom@mucf.se