Höstens regionala konferenser leder oss vidare genom samverkan

 

Under hösten har Temagruppen arrrangerat tre nationella konferenser med temat ”Alla unga kan studera eller arbeta”. Tillsammans med regionala aktörer arrangerades föreläsningar och seminarier, den tredje oktober i Kristianstad, den 27 oktober i Gävle och slutligen den 16 november i Östersund. Alla tre konferenser var fullsatta där målet att sprida kunskap och utbyta erfarenheter mer än uppfylldes.

Vilken kunskap och vilka erfarenheter tar vi nu med oss och jobbar vidare med?

Vilken kunskap och vilka erfarenheter tar vi nu med oss och jobbar vidare med? Vid konferensernas seminarier och workshops lämnade deltagare många viktiga bidrag om hinder och möjligheter i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Några axplock som vi vill dela med oss av är:  

Arbetet med UVAS gruppen kräver samverkan mellan flera parter där en första förutsättning är att samverkande parter har kunskap och förståelse för sina respektive uppdrag.  Ett fungerande samarbete bygger på en gemensam ambition som grunden men där drivet för att för att lyckas i att alla har något att vinna på det.

För att utveckla arbetssätt och metoder utifrån de kända framgångsfaktorerna behöver beslutsfattare efterfråga dessa och ge yrkesverksamma rätt förutsättningar i arbetet.

Omformulering av rutiner. Stuprörsformade och byråkratiska rutiner begränsar verksamheternas jobb. Nyckeln ligger i att omformulera rutinerna utifrån både involverade aktörers enskilda syften och målgruppens främsta behov, så att samverkan och utförandet får ett gemensamt tillvägagångssätt.

Snabba och tidiga insatser. De insatser som ska implementeras behöver bli mindre reaktiva. Att agera tidigt är det enda sättet att bryta mönster. Ge bekräftelse till de unga från början, det är en nyckel till att unga tror på sig själva och finner sin motivation till att studera.

Fortsätt lyfta ungas röster. För att stödet till UVAS gruppen ska fungera behöver det individanpassas och utgå ifrån att unga själva är en resurs. Ungas egna berättelser, behov och intressen är en viktig utgångspunkt då insatser utformas.

Nästa steg för Temagruppen Unga i Arbetslivet är att ta vidare denna kunskap och föra den vidare. Höstens konferenser har visat oss hur viktigt det är att både sprida och hämta kunskap från alla regionala delar av Sverige för att ge korrekt bild på ett nationellt plan.

Vi ser fram emot kommande år och hoppas att alla fortsätter sitt starka arbete med att se till att alla unga kan jobba eller studera!