Regionala konferenser 2016

Under hösten 2016 arrangerade Temagruppen tre nationella konferenser med regionala inriktningar. Temat för dessa var ”Alla unga kan jobba eller studera”. 

Den 3 oktober hölls den första konferensen i Kristianstad, därefter befann vi oss i Gävle den 27 oktober. Sist ut hölls konferensen den 16 november i Östersund. De tre konferenserna bestod av kunskapsspridande förmiddagar med föreläsningar och tal från politiker, utredare och generaldirektörer. Under eftermiddagen var det regionella perspektivet i fokus med lokala exempel och erfarenhetsutbyten.
 

Sagt om konferenserna

”Viktigt med statistik – men också viktigt med mycket tid till goda exempel: vad fungerar faktiskt? Gärna evidensbaserat!” – Gävle

”Jag tycker i stort att hela dagen var bra. Bra eftermiddag då man fick chansen att knyta kontakter med andra. Förmiddagen var också riktigt bra.” – Kristianstad

”Nu var vi en massa ’tanter och farbröder’ som tyckte, tänkte och presenterade. Fakta som absolut var adekvat och sanningsenlig men några nedslag från verkligheten hade verkligen inte skadat.” – Kristianstad

”Det var en utmärkt konferens som överträffade mina förväntningar. Den positiva andan, viljan av att samarbeta och gemensamma mål.” – Österund

 

Missade du någon av konferenserna? Här hittar du dokumentation, både filmer och föreläsares presentationer!