Här kan du också träffa oss i Almedalen

Förutom de seminarier som Temagruppen Unga i arbetslivet och MUCF arrangerar tillsammans så är vi på plats i Almedalen med expertis och kunskap i seminarier som andra arrangerar.

Här träffar du oss (med viss reservation för ändringar):

4 juli
Kl. 10.00-11.00
Kan offentlig sektor och civilsamhället tillsammans hjälpa unga som mår dåligt?

Generaldirektör Lena Nyberg.
Arr. Norden välfärdscenter

Kl 10.00-11.30
Ungas (20-33 år) inställning till a-kassan.

Fredrik Wikström, projektledare Temagruppen i arbetslivet.
Arr. A-kassornas samarbetsorganisation

Kl 10.30-11.30
Integration av barn i samhällsvård.

Tiina Ekman, verksamhetsansvarig.
Arr. SOS Barnbyar

Kl 13.00-14.00
Ungas röster räknas.

Tiina Ekman, verksamhetsansvarig.
Arr. Föreningen Tilia

Kl 13.00-13.45
Vilken roll spelade det civila samhället i flyktingmottagandet 2015?

Julia Grosse, utredare.
Arr. SCB

5 juli (På samtliga våra seminarier den 5 juli deltar generaldirektör Lena Nyberg, MUCF.)
Kl 7.30-8.30
Dumpa inte gymnasiet.

Fredrik Wikström, projektledare Temagruppen Unga i arbetslivet. Frukostseminarium.
Arr. Temagruppen och MUCF

Kl 9.00-10.00
Nollvision mot ungas psykiska ohälsa.

Tiina Ekman, verksamhetsansvarig.
Arr. Temagruppen och MUCF

Kl 10.30-11.30
Civilsamhällets roll för en schysst integration.

Arr. Temagruppen och MUCF

Kl 16.00-17.00
Låt barn och unga komma till tals!

Generaldirektör Lena Nyberg och handläggare Anna Bohman Enmalm.
Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21.
Arr. MUCF och BO

6 juli
Kl 9.00-10.00
Visst är det möjligt – om unga i arbete eller studier.

Generaldirektör Lena Nyberg och jurist Lena Hallberg.
Frukostseminarium. Arr. MUCF

Kl 14.00-15.00
Ge barnen koll – undvik bråk om pengar.

Generaldirektör Lena Nyberg.
Arr. Swedbank

Kl 10.30 -12.00
Mamma och pappa vet inte alltid bäst – råd om skolavhopp.

Fredrik Wikström, projektledare Temagruppen i arbetslivet.
Arr. ESF-rådet och Temagruppen