Temagruppen i Almedalen 2015

2015 arrangerade vi två seminarier i Almedalen om ämnen som ligger oss varmt om hjärtat:

Skuld och skam – om ungas etablering på arbetsmarknaden

Seminariet på måndagen den 29 juni

Ungas skuldbörda ökar. Många små skulder kan, när de läggs ihop, hindra steget in på arbetsmarknaden. Hur påverkar ungas skulder deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden? Hindrar ungas känslor av skam dem från att tala om och reda ut sina skulder?

Medverkande:

 • Lena Bäcker, Verksamhetschef, Kronofogden
 • Anna Johansson, Budget- och skuldrådgivare, Region Gotland
 • Niklas Löfgren, Familjeekonomisk talesperson, Försäkringskassan
 • Öivind Neiman, VD, Sparbankernas Riksförbund

 • Seminariet Skuld och skam - om unga skuldsattas etablering på arbetsmarknaden

Unga som varken arbetar eller studerar – vad vet vi och vad gör vi?

Frukostseminariet tisdag den 30 juni 

Flera aktörer uppmärksammar UVAS eller Neets: unga som varken arbetar eller studerar. Vi vet att över 100 000 unga i Sverige mellan 16-25 år varken arbetar eller studerar. De viktigaste bakgrundsfaktorerna är mobbning och socialt utanförskap, brist på pedagogiskt stöd i skolan och likgiltiga vuxna.

Medverkande:

 • Eva-Lisa Höglund, Direktör för region Mitt, Arbetsförmedlingen
 • Håkan Forsberg, Tf generaldirektör, Svenska ESF-rådet
 • Karin Ericsson, Sekreterare, Delegationen för unga till arbete
 • Öivind Neiman, VD, Sparbankernas Riksförbund
 • Peter Håkansson, Arbetsmarknadsforskare och doktor, Malmö högskola

 • Seminariet Unga som varken arbetar eller studerar – vad vet vi och vad gör vi?

  Anna Danielsson, med lång bakgrund som arbetsmarknadsjournalist bland annat på Svenska Dagbladet, är vår moderator båda dagarna och adressen är densamma både måndag och tisdag: Mellangatan 19 (Gotlands museum).