Konferenser och möten

Temagruppen arrangerar både nationella konferenser och lokala och regionala mötesplatser. För dig som arbetar med eller rekryterar unga i privat, ideell eller offentlig sektor är det bra tillfällen att utbyta erfarenheter och kunskap, ta del av aktuell forskning på området och att vidga ditt nätverk med personer i din region.

Under 2016 ordnar vi tre regionala konferenser på nationell nivå på temat Alla unga kan jobba eller studera. Du som på strategisk nivå jobbar med och fattar beslut om unga som behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden är välkommen till Kristianstad 3 oktober, Gävle 27 oktober och Östersund 16 november.

Bjud in oss

Förutom att arrangera egna mötesplatser så bidrar vi gärna med innehåll till andras konferenser. Kontakta Temagruppen om du vill ha en föreläsning, en paneldeltagare eller besök vid något annat informationstillfälle.