Inte bara praktik

Inte bara praktik rapport förstasida

I skriften kartlägger vi insatser där unga får direkt kontakt med arbetsgivare, arbetsplatser, yrken eller branscher.

Kartläggningen ger en delvis ljus bild av läget. Utöver praktik kommer ungdomar i socialfondsprojekt ofta i kontakt med en stor variation av insatser i många olika branscher. Kartläggningen belyser samtidigt några oroväckande trender. Mer än 40 procent av projekten uppger till exempel att arbetsgivare inte deltar i utformningen av projektens insatser med arbetslivsanknytning. Det är enligt projekten också en stor utmaning att säkerställa lämpliga praktikplatser för deltagarna. Avslutningsvis belyser kartläggningen hur brister i skolornas studie- och yrkesvägledning påverkar de unga flera år efter avslutad skoltid.

Ladda ned 'Inte bara praktik' (pdf, 4.17 MB, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 1 (pdf, 331 kb, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 2 (pdf, 272 kb, öppnas i nytt fönster)

Publiceringsdatum: 

22 dec 2017