Gräv där du står

I den här rapporten ger vi en översikt över pågående projekt inom Europeiska socialfondens satsning Sysselsättningsinitiativet för unga. Dessa projekt ska vara inriktade på enskilda ungdomar och höja kvaliteten i satsningarna för arbetslösa. I publikationen ger vi exempel på hur projekt har arbetat och vilka hinder och möjligheter de har sett i sin verksamhet.

I den här rapporten ger vi en översikt över pågående projekt inom Europeiska socialfondens satsning Sysselsättningsinitiativet för unga. Dessa projekt ska vara inriktade på enskilda ungdomar och höja kvaliteten i satsningarna för arbetslösa. I publikationen ger vi exempel på hur projekt har arbetat och vilka hinder och möjligheter de har sett i sin verksamhet.

Gräv där du står (pdf)

Publiceringsdatum: 

10 sep 2016