UVAS-statistik

Hur ser det ut din kommun? Här kan du ta fram statistik om gruppen unga som varken arbetar eller studerar, UVAS. Läs mer om vad UVAS är.

Du kan själv välja vilken information du vill ta fram för din kommun och ditt län, uppdelat på bland annat kön, ålder och ursprung. Klicka här för mer information om hur du använder databasen.

Du kan också välja olika kategorier som exempelvis statliga arbetsmarknadsåtgärder eller kommunalt stöd. Läs mer om valet Kategori.

XLS
Select any filter and click on Apply to see results