Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 


 

EU 2020

Den gemensamma sysselsättningsstrategin inom EU

 

Precis just nu pågår diskussionerna om den gemensamma sysselsättningsstrategin inom EU. Kommissionens förslag prioriterar tre områden;


Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.


Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.


Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

EU 2020:s webbsida 


 

När det gäller ungas situation innehåller kommissionens förslag följande för den nationella nivån:

– Säkerställa effektiva investeringar i utbildningssystem på alla nivåer (från förskola till högre utbildning).

– Förbättra utbildningsresultaten genom att ta itu med varje segment (förskola, grundskola, gymnasieskola, yrkesskolor och högre utbildning) inom ramen för ett integrerat arbetssätt som omfattar nyckelkompetens och syftar till att minska skolavhopp.

– Öka utbildningssystemens öppenhet och relevans genom att bygga upp nationella referensramar för kvalifikationer och bättre anpassa läranderesultaten efter arbetsmarknadens behov.

– Förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden genom integrerade åtgärder som bl.a. omfattar vägledning, rådgivning och praktikplatser.

EU 2020 - En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla PDF

 

 


 


 

Dokument och utskick från Temagruppen

Kalendarium

 

 Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna »
18-19 mars 2010 på Uppsala Konsert & Kongress.

 

• Rikskonferensen Samverkan Skola - Arbetsliv » 
23-25 mars 2010 på Högskolan i Gävle.

 Att skapa vägar in - arbete, utbildning och unga i utanförskap »
19-20 april 2010 på Fittja gård, Stockholm.