Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

 

Who can I contact?

 

e-mail

standard for e-mail addresses 
firstname.lastname@ungdomsstyrelsen.se


address:
Theme Group Youth, Ungdomsstyrelsen,
Box 17801, 118 94 Stockholm. SE.

Visiting address: Medborgarplatsen 3.
Tel: +46 8-566 219 15     Fax: +46 8-566 219 98    
E-mail: temagruppen@ungdomsstyrelsen.se


Office

Coordinator
Susanne Zander
Tel: +46 8 566 219 16

Co-coordinator
Karin Fridén (karin.friden@arbetsformedlingen.se)
Tel: +46 10 486 32 33


 

Strategic Communication 
Linus Källander 
tfn +46 8 566 219 23


 

Web Editor & Public Relations Officer
Marcus Westfal 
Tel: +46 8 566 219 15


Economic Officer & Administrator 
Peter Pedersén
Tel: +46 8 566 219 35

Research Officer 
Oscar Svensson
Tel: +46 8 566 219 05

Research Officer 
Magnus Björkström
Tel: +46 8 566 219 46

 


Research Officer 
PhD Lidija Kolouh
Tel: +46 8 566 219 14