Common Reference Framework

Under åren 2009 till 2012 medverkade temagruppen Unga i arbetslivet i ett internationellt nätverk, European Network on Youth Employemnt (ENYE). De andra länderna som deltog var Cypern, Tyskland, Grekland, Italien (Toscana), Belgien (Flandern) Litauen, och Spanien. Nätverket fokuserade på att dela kunskap inom områdena Studie- och yrkesvägledning, Entreprenörskap och Mobilitet. Gemensamt producerades beskrivande rapproter om nuläget inom Europeiska Unionen inom vart och ett av dessa områden, samt rapporten Common Reference Framework , som sammanfattar de viktigaste budskapen till hjälp för policyarbetet inom de tre områdena.

Publiceringsdatum: 

4 dec 2012

Ladda ned 'Common Reference Framework' (pdf, 2.42 MB, öppnas i nytt fönster)