Att arbeta med unga nyanlända

Den här publikationen är ett komplement till skriften Unga vill och kan i nytt land. 

Den är en dokumentation av de tio studiebesök som Temagruppen Unga i arbetslivet (Temagruppen) gjorde under arbetet med skriften. Under varje studiebesök har vi intervjuat 2-3 projektdeltagare, exempelvis projektledare, coacher eller speciallärare.

Publiceringsdatum: 

12 sep 2017

Ladda ned 'Att arbeta med unga nyanlända' (pdf, 1.15 MB, öppnas i nytt fönster)