Aktivitet: okänd?

Unga som varken arbetar eller studerar.

Rapporten riktar sig till alla som vill ha fördjupad kunskap om unga som varken arbetar eller studerar och särskilt om den grupp som benämns okänd aktivitet. Vi tror att rapporten kan användas av beslutsfattare och andra yrkesverksamma inom till exempel staten, kommuner eller det civila samhället som har i uppdrag att utforma insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Men vi hoppas att även du som jobbar direkt med unga som varken arbetat eller studerar kan ha nytta av rapporten.

Publiceringsdatum: 

29 nov 2017

Ladda ned 'Aktivitet: okänd?' (pdf, 3.18 MB, öppnas i nytt fönster)